SCHOOLGRUITEN

 

Groente en fruit = Gruiten op school

Onze school doet mee aan het project Schoolgruiten van de GGD Limburg-Noord. De kinderen mogen tijdens de pauzes alleen nog fruit en groenten mee naar school nemen en opeten. Ook drinken mag niet meer meegenomen worden naar school. In fruit zit voor kinderen voldoende vocht en de kinderen krijgen op school natuurlijk altijd de gelegenheid om water te drinken.

De eerste weken van het schooljaar zal de school in samenwerking met de GGD dagelijks fruit verzorgen voor alle kinderen van de school.

Hierna is het de bedoeling dat de ouders zelf voor groente en/of fruit zorgen en meegeven naar school.

Tijdens verjaardagen en andere festiviteiten mag er wel "gewoon" getrakteerd worden. Feestdagen moeten we namelijk vieren, vinden we!

 

Waarom gruiten op school?

Ervaring leert dat kinderen meer groenten en fruit gaan gebruiken wanneer op school uitgebreid aan dacht aan deze producten wordt besteed en er gezamenlijk groenten en fruit wordt gegeten. Nederland zou een stuk gezonder zijn wanneer iedereen elke dag tenminste 2 ons groenten en 2 keer fruit eet en/of drinkt.

De realiteit is echter dat jongeren (4-21 jaar) nauwelijks de helft eten van de aanbevolen hoeveelheid. Afgelopen jaren is de consumptie zelfs teruggelopen. Als we er niet voor zorgen dat hier verbetering gaat optreden, zet deze negatieve trend zich naar verwachting ook door in de rest van hun leven.

Gelet op de gezondheid is dit een slechte ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat groenten en fruit iedereen fit, energiek en gezond houden. Schoolgruiten biedt wat dat betreft een steuntje in de rug!

 Kijk voor meer informatie op: www.schoolgruiten.nl